Novinky

Perspektiva pro mladé v deníku Homér

11.08.2014 15:13

Dne 11. 8. 2014 byl v mosteckém deníku Homér uveřejněn článek o projektu Perspektiva pro mladé. Článek si můžete přečíst zde.

Perspektiva pro mladé…

08.08.2014 14:43

COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. je příjemcem podpory Evropského sociálního fondu (ESF). Společnost realizuje mimo jiné projekt s názvem „PERSPEKTIVA PRO MLADÉ, který je podpořen z operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ a státním rozpočtem ČR. Projekt začal v březnu roku 2013 a skončí v březnu 2015.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence cílové skupiny, převážně mladých lidí ve věkové kategorii do 25 let s nízkou nebo žádnou pracovní zkušeností, pro trh práce. Dále zvýšit jejich zaměstnanost a šance na získání udržitelného zaměstnání, a to prostřednictvím vhodně zvolených projektových aktivit, vč. zprostředkovatelských služeb s důrazem na individuální péči a přístup ke každému účastníkovi.

V rámci realizace vstoupilo do projektu 56 účastníků, kteří prošli vstupním školením formou motivačních seminářů, které se uskutečnily ve spolupráci s Úřadem práce v Litvínově.

K zajištění individuálního přístupu k cílové skupině byla vytvořena Informační a poradenská centra (IPC), která jsou k dispozici v denním provozu v rozsahu 8 hodin.  IPC jsou personálně vybavena jedním vyškoleným poradcem pro poskytování zejména pracovního poradenství a technicky vybavena osobním počítačem s připojením na internet, telefonem, faxem a další technikou, sloužící k integraci účastníků zpět na trh práce, popř. k získání udržitelného zaměstnání.

Dále byla zpracována u všech účastníků projektu pracovní anamnéza metodou speciální pracovní diagnostiky. Na závěr byly výsledky posouzeny experty na tuto problematiku a zpracovány základní individuální doporučení klientům, jak dál postupovat v oblasti získávání pracovního uplatnění.

Všichni účastníci se také zúčastnili Motivačně – aktivizačního kurzu, jehož součástí bylo i osobní představení jednotlivých zaměstnavatelů s nabídkou volných pracovních míst. V závěru obdrželi účastníci potvrzení o úspěšném absolvování Motivačně – aktivizačního kurzu.

Nyní jsou realizovány specifické rekvalifikační kurzy jako např. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Svářečský kurz, Obsluha motovozíku  či kurz pro Získání řidičského oprávnění skupiny „B“, Organizačně technický pracovník nebo Tvorba www stránek apod.

Stěžejním bodem projektu je zprostředkování zaměstnání  - intenzivní spolupráce s regionálními zaměstnavateli a aktivní vyhledávání individuálních pracovních míst. Dosud bylo zprostředkováno 19 vhodných pracovních míst na plný úvazek.

Veškeré další informace jsou uvedeny na webových stránkách společnosti COMENIA CONSULT MOST s.r.o. (www.comenia-consult.cz).


Podpora cílové skupiny při zprostředkování zaměstnání v rámci projektu Perspektiva pro mladé – integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

30.06.2014 09:34

CZ.1.04/3.3.05/96.00188

Pro cílovou skupinu bylo zprostředkováno již 16 dodovaných pracovních míst u zaměstnavatelů v regionu Litvínovska a Mostecka. Dotovaná místa běží po dobu 9 měsíců. Součástí této aktivity je též zprostředkování Pracovní ochutnávky, jejíž cílem je, aby účastníci projektu mohli vidět, co vše obnáší práce u konkrétního zaměstnavatele. O tuto aktivizu je obrovský zájem z řady účastníku projektu.


Rekvalifikační kurzy v rámci projektu Perspektiva pro mladé – integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

20.05.2014 08:41

CZ.1.04/3.3.05/96.00188

V rámci projektu byly účastníkům zprostředkovány následující rekvalifikační kurzy:

-          Obsluha motovozíku,

-          Získání řidičského průkazu sk.B,

-          Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách,

-          Základy obsluhy osobního počítače,

-          Organizačně technický pracovník,

-          Tvorba www stránek,

-          Svářečský kurz.

Další kurzy jsou připravovány a s jejich zahájením se počítá již od července 2014.

Diskusní tematické semináře v rámci projektu Perspektiva pro mladé – integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

19.05.2014 08:59

CZ.1.04/3.3.05/96.00188

V únoru a březnu a květnu proběhly pro účastníky projektu Perspektiva pro mladé Diskusní tematické semináře, v rámci kterých  účastníci diskutovali o nelegálním zaměstnání, závislosti na drogách, počítači, o vztazích v rodině a sociálních sítích.

Celkem proběhlo 8 seminářů.


Ukončení Motivačně aktivizačního programu v rámci projektu Perspektiva pro mladé - 2. cyklus – integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

14.03.2014 10:35

CZ.1.04/3.3.05/96.00188 

V únoru a březnu proběhly pro účastníky 2. cyklu projektu Perspektiva pro mladé Motivačně aktivizační programy, v rámci kterých si všichni účastníci vytvořili profesionální životopisy a motivační dopisy a byli seznámeni s problematikou pracovního práva. Osvojili si také další znalosti a dovednosti, které mohou využít při svém uplatnění na trhu práce.

Celkem vstoupilo do programu v rámci 2.cyklu 32 osob, které úspěšně obdržely Potvrzení o absolvování Motivačně aktivizačního programu.


Závěrečné výběry do projektu Perspektiva pro mladé - 2. cyklus – integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

05.02.2014 09:28

CZ.1.04/3.3.05/96.00188 

Dne 19.2.2014 v 9:00 proběhne závěrečný výběr osob do 2.cyklu projektu v prostorách Úřadu práce ČR, KoP v Litvínově. Zájemci o vstup do projektu, kteří splňují požadavky pro vstup ( evidence na ÚP, věk do 25 let, základní vzdělání, bydliště Meziboří, Hora Sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách, Brandov, Horní Jiřetín, Lom u Mostu, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice) se mohou informovat přímo v naší společnosti nebo na úřadě práce v Litvínově u paní Jindry Novákové.


Výběry do projektu Perspektiva pro mladé - 2. cyklus – integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

03.01.2014 09:12

CZ.1.04/3.3.05/96.00188


Dne 23.1.2014 a 30.1.2014 v 9:00 proběhne výběr osob do 2.cyklu projektu v prostorách Úřadu práce ČR, KoP v Litvínově. Zájemci o vstup do projektu, kteří splňují požadavky pro vstup ( evidence na ÚP, věk do 25 let, základní vzdělání, bydliště Meziboří, Hora Sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách, Brandov, Horní Jiřetín, Lom u Mostu, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice) se mohou informovat přímo v naší společnosti nebo na úřadě práce v Litvínově u paní Jindry Novákové.


Podpora cílové skupiny při zprostředkování zaměstnání v rámci projektu Perspektiva pro mladé – integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

14.12.2013 09:12

CZ.1.04/3.3.05/96.00188

Pro cílovou skupinu bylo zprostředkováno již 8 dodovaných pracovních míst u zaměstnavatelů v regionu Litvínovska a Mostecka. Dotovaná místa běží po dobu 9 měsíců. Součástí této aktivity je též zprostředkování Pracovní ochutnávky, jejíž cílem je, aby účastníci projektu mohli vidět, co vše obnáší práce u konkrétního zaměstnavatele. O tuto aktivizu je obrovský zájem z řady účastníku projektu.


Ukončení Motivačně aktivizačního programu v rámci projektu Perspektiva pro mladé - 1. cyklus – integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

09.09.2013 09:34

CZ.1.04/3.3.05/96.00188

V červnu a srpnu proběhly pro účastníky 1. cyklu projektu Perspektiva pro mladé Motivačně aktivizační programy, v rámci kterých si všichni účastníci vytvořili profesionální životopisy a motivační dopisy a byli seznámeni s problematikou pracovního práva. Osvojili si také další znalosti a dovednosti, které mohou využít při svém uplatnění na trhu práce.

Celkem vstoupilo do programu v rámci 1.cyklu 23 osob, které úspěšně obdržely Potvrzení o absolvování Motivačně aktivizačního programu.


PERSPEKTIVA PRO MLADÉ

15.07.2013 13:11

CZ.1.04/3.3.05/96.00188


V současné chvíli je do projektu zařazeno 18 osob, kteří splňují podmínky k účasti v projektu.


V rámci 1. cyklu byl již realizován MOTIVAČNĚ AKTIVIZAČNÍ PROGRAM pro 13 účastníků projektu, a to v termínu od 6.6.2013 do 27.6.2013. Všichni zúčastnení program dokončili úspěšně a obdrželi Potvrzení o jeho absolvování.

Účastníci programu se zdokonalili v sociálně komunikačních dovednostech, naučili se správně napsat motivační dopis a vlastní životopis a dozvěděli se nové informace z pracovně právní oblasti.


Druhý program pro 1. cyklus 2. skupiny bude realizován po vstupu všech účastníků do projektu.


Výběry do projektu Perspektiva pro mladé - 1. cyklus – integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

16.05.2013 13:03

CZ.1.04/3.3.05/96.00188


Dne 18.6.2013 v 9:00 proběhne výběr osob do 1.cyklu projektu v prostorách Úřadu práce ČR, KoP v Litvínově. Zájemci o vstup do projektu, kteří splňují požadavky pro vstup ( evidence na ÚP, věk do 25 let, základní vzdělání, bydliště Meziboří, Hora Sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách, Brandov, Horní Jiřetín, Lom u Mostu, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice) se mohou informovat přímo v naší společnosti nebo na úřadě práce v Litvínově u paní Jindry Novákové.


Výběry do projektu Perspektiva pro mladé - 1. cyklus – integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

02.05.2013 09:35

CZ.1.04/3.3.05/96.00188


Dne 16.5.2013 a 30.5.2013 v 9:00 proběhne výběr osob do 1.cyklu projektu v prostorách Úřadu práce ČR, KoP v Litvínově. Zájemci o vstup do projektu, kteří splňují požadavky pro vstup ( evidence na ÚP, věk do 25 let, základní vzdělání, bydliště Meziboří, Hora Sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách, Brandov, Horní Jiřetín, Lom u Mostu, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice) se mohou informovat přímo v naší společnosti nebo na úřadě práce v Litvínově u paní Jindry Novákové.


Výběry do projektu Perspektiva pro mladé - 1. cyklus – integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

08.04.2013 11:28

CZ.1.04/3.3.05/96.00188


Dne 30.4.2013 v 9:00 proběhne výběr osob do 1.cyklu projektu v prostorách Úřadu práce ČR, KoP v Litvínově. Zájemci o vstup do projektu, kteří splňují požadavky pro vstup ( evidence na ÚP, věk do 25 let, základní vzdělání, bydliště Meziboří, Hora Sv. Kateřiny, Nová Ves v Horách, Brandov, Horní Jiřetín, Lom u Mostu, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice) se mohou informovat přímo v naší společnosti nebo na úřadě práce v Litvínově u paní Jindry Novákové.

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › Most

© 2018 Insion
Comenia Consult s.r.o.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25015150
DIČ: CZ25015150

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912

E-mail: comenia.consult@email.cz
Web: www.comenia-consult.cz