Projekt  PRÁCE NEBOLÍ aneb krok za krokem k úspěšnému zaměstnání

CZ.1.04/2.1.01/74.00027

 
Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence cílové skupiny, převážně mladých lidí s nízkou nebo žádnou pracovní zkušeností, pro trh práce. Zvýšit jejich zaměstnanost a šance na získání udržitelného zaměstnání, a to prostřednictvím inovativních nástrojů APZ, zvýšením jejich efektivnosti a zvýšením kvality informačních, vzdělávacích, poradenských a zprostředkovatelských služeb s důrazem na individuální péči a individuální přístup ke každému účastníkovi.


Cílovou skupinou je 72 uchazečů o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR - kontaktní pracoviště v Litvínově (dále jen Úřad práce) ve věkové kategorii do 25 let věku, přičemž nejméně 35 uchazečů bude ze sociálně vyloučené lokality Litvínov - Janov. Jedná se zejména o osoby se základním a nedokončeným středoškolským vzděláním. Tato cílová skupina je specifická tím, že se ve většině případů jedná o nezaměstnané s absencí pracovní praxe a pracovních návyků.


Hlavní aktivity projektu jsou zaměřeny na poskytnutí komplexních, provázených a individuálních služeb pro cílové skupiny, půjde zejména o následující aktivity:


- motivační poradenské služby
- individuální poradenské aktivity v rámci vytvořeného IPC (Informační a poradenské centrum)
- služby pracovní a bilanční diagnostiky
- rekvalifikační vzdělávání
- zprostředkování zaměstnání (projekt předpokládá vytvoření 19 podporovaných pracovních míst, což představuje pracovní uplatnění pro 26% podpořených osob).
- podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům
- doprovodá a podpůrná opatření.


Projekt probíhá v období od června 2012 do května 2015.
COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. je partnerem projektu, který je přímo zodpovědný za aktivitu č. 09 – „Zprostředkování zaměstnání“ a č. 06 „Motivačně-aktivizační kurz“.


Pro cílovou skupinu bude zprostředkováno 19 nově vytvořených dotovaných pracovních míst. Pro vzniklá pracovní místa je v projektu počítáno s příspěvkem na hrazení mzdových nákladů pro zaměstnavatele po dobu 6 měsíců ve výši 13.400,- Kč / měsíc vč. zákonných odvodů za zaměstnavatele.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › Most

© 2018 Insion
Comenia Consult s.r.o.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25015150
DIČ: CZ25015150

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912

E-mail: comenia.consult@email.cz
Web: www.comenia-consult.cz