„INNOSTART“

reg. č. CZ.1.04/2.1.01/63.00169


Obecným cílem projektu je zvýšit kvalifikaci a zaměstnatelnost cílových skupin převážně z "Deprivovaných mosteckých zón" - viz IPMR, odstranit bariéry znesnadňující rovnocenný vstup těchto cílových skupin na trh práce s možností udržet se na trhu práce, a to prostřednictvím komplexního poradenského a vzdělávacího programu INNOSTART.

Projekt bude realizován převážně v dislokovaných oblastech města Most v návaznosti na IPMR (jako například oblast Chánova, Obrnic, Bečova a také městské části Sedmistovky, Stovky aj.).

Cílové skupiny budou tvořit převážně uchazeči o zaměstnání či zájemci o zaměstnání evidovaní na místně příslušném Úřadu práce v Mostě, kterým je třeba věnovat v tomto regionu neustálou pozornost, pracovat s nimi a tyto cílové skupiny neustále motivovat a snažit se je umístit na trh práce.

Hlavní aktivity projektu se zaměří na provázanost poradenských, motivačních, rekvalifikačních a diagnostických aktivit s cílem zprostředkovat pro cílové skupiny udržitelné zaměstnání.

Hlavní aktivity se zaměří předevší na:

- podporu poradenských činností a programů, zaměřených na zjištění a posouzení osobnostních a kvalifikačních
předpokladů cílových skupin pro hledání udržitelného zaměstnání

- motivační programy

- realizaci pracovní a bilanční diagnostiky

- rekvalifikace

- zajištění odborné praxe u zaměstnavatelů

- zprostředkování zaměstnání pro cílové skupiny

Projekt je plánován na 22 měsíců a bude se realizovat prostřednictvím dvou spolupracujících osob a to Úřadem práce v Mostě a agentury pro sociální začleňování.


Tento projekt je  financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › Most

© 2018 Insion
Comenia Consult s.r.o.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25015150
DIČ: CZ25015150

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912

E-mail: comenia.consult@email.cz
Web: www.comenia-consult.cz