„DRUHÁ ŠANCE pro nezaměstnané ve věku nad 50 let“

reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00356


Finální výstupy projektu


Smyslem projektu je snaha zvýšit zaměstnatelnost osob ve věku nad 50 let. Inspirací budou zkušenosti mezinárodního partnera z Velké Británie, které budou transformovány na podmínky okresu Most. Projekt se zaměří na Město Meziboří a Litvínov. Již několik let se zvyšuje věkový průměr obyvatel v tomto mikroregionu, což má výrazný dopad na lokální trh práce. Především Město Meziboří postupně "stárne" a pracovních příležitostí pro občany ve věku nad 50 let spíše ubývá. Ve společnosti a u cílové skupiny samotné tak převládá pesimismus ohledně hledání práce ve vyšším věku.

Ztratit práci v tomto věku je nepříjemné a psychologicky frustrující, nicméně tyto postoje cestu k novému zaměstnání jen komplikují. Projektový tým chce hledat opak. Chce se inspirovat v zahraničí, zapojit širokou síť sociálních partnerů, ale hlavně chce pomocí systematické práce vytvořit takové metodické nástroje, které by reálně zvýšily zaměstnatelnost osob ve věku nad 50 let, a to v mikroregionu Meziboří a Litvínova.


V rámci projektu je vytvořeno rozvojové partnerství v následujícím složení:

* COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o.

* DWNETWORKS Ltd. (partner projekt z Velké Británie; poradenská organizace v oblasti lidských zdrojů)

* Město Meziboří

* Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště v Litvínově

* ENERGIE o.p.s.

* OHK Most


Stěžejním úkolem projektu bude vytvořit inovované metody pro efektivnější zaměstnávání cílové skupiny, a to konkrétně:

* inovace v rámci individuálního poradenství (větší důraz na osobnostní analýzu)

* inovace v rámci vzdělávání (návrh speciálních rekvalifikací s ohledem na charakter cílové skupiny)

* inovace v rámci procesu zprostředkování zaměstnání (důraz na specifika - využití potenciálu dosavadní praxe a zkušeností)


Trvání projektu:

1.12.2012 – 30.11.2014


Cílová skupina:

Fyzické osoby starší 50 let


Aktivity:

KA 01 - Řízení a administrace projektu


KA 02 - Zahraniční studijní cesta do Velké Británie

 • sběr a přenos zkušeností,
 • 2 x zahraniční cesta,
 • 4 osoby z ČR (žadatel + 3 externí experti) + tlumočník

KA 03 - Činnost KONZULTAČNÍ SKUPINY 50+

 • poradní orgán realizačního týmu

KA 04 - Tvorba inovativních nástrojů a vytvoření SBORNÍKU příkladů dobré praxe jak pracovat s cílovou skupinou osob ve věku nad 50 let

 • poradenský program KROK ZA KROKEM
 • rekvalifikační kurz TYP_1 (ICT - zvýšení počítačové gramotnosti)
 • rekvalifikační kurz TYP_2 (Administrativní kompetence - s přihlédnutím ke specifikům uchazečů ve věku nad 50 let)
 • zprostředkování zaměstnání

KA 05 - Pilotní ověření nových inovativních metod práce a nástrojů v praxi

 • KROK ZA KROKEM - 40 osob (2 kurzy po 20 osobách).
 • TYP_1 bude nabídnut 10 osobám, za účelem zvýšení počítačové gramotnosti.
 • TYP_2 bude nabídnut 10 osobám, za účelem získání nové kvalifikace v administrativních dovednostech

KA 06 - Šíření výstupů projektu

 • prezentační semináře o výstupech projektu pro širší veřejnost
 • prezentační seminář o výstupech projektu pro pracovníky úřadu práce
 • závěrečná konference
 • prezentace na webových stránkách žadatele

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › Most

© 2018 Insion
Comenia Consult s.r.o.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25015150
DIČ: CZ25015150

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912

E-mail: comenia.consult@email.cz
Web: www.comenia-consult.cz