Komplexní model funkční gramotnosti

Informace o projektu:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Komplexní model funkční gramotnosti
Zkrácený název projektu: Funkční gramotnost
Název projektu anglicky: Functional literacy
Zahájení projektu: 1. 3. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2012
Doba trvání: 22 měsíců
Rozpočet projektu: 3 999 149,80 Kč

Začátkem března společnost COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. začala realizovat projekt „Funkční gramotnost“, který byl finančně podpořen Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jehož hlavním cílem je posílení nabídky programů dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji, a to vytvořením nového modulového poradenského programu Funkční gramotnost, jeho realizací v praxi a šířením tohoto poradenského programu do dalších relevantních subjektů.

COMÉNIA CONSULT MOST s.r.o. je nositelem tohoto projektu, partnerem projektu je Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. se sídlem v Mostě.

První aktivitou projektu byla Diagnostika funkční gramotnosti na vybraném vzorku 100 respondentů s nízkou mírou kvalifikace či bez. Získané informace byly základem pro stavbu nového poradenského programu "Funkční gramotnost" pro cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání s nízkou mírou kvalifikace či bez.

Poradenský program byl vytvořen koncem roku 2011, obsahuje následující moduly:


a)    numerická gramotnost

b)    literární gramotnost

c)    informační gramotnost

d)    dokumentová gramotnost

e)    finanční gramotnost

       a celková časová dotace je 75 vyučovacích hodin.


V období února a března 2012 byl tvytvořený poradenský program pilotně ověřován na cílové skupině účastníků dalšího vzdělávání s nízkou mírou kvalifikace či bez, a to s cílem v praxi ověřit zejména vhodnost obsahové části poradenského programu, jeho modulů a nastavené časové dotace jednotlivých modulů.


V současné době je relizována podrobná evaluace poradenského programu, která se soustředí na účastníky pilotního ověření a dále bude zaměřena na poskytovatele vzdělávacích služeb, tj. metodiky, lektory či poradce dalšího vzdělávání. Poté bude poradenský program finálně upraven, vyhodnocen a šířen do dalších relevantních institucí.

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › Most

© 2018 Insion
Comenia Consult s.r.o.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: 25015150
DIČ: CZ25015150

Tel.: 476 206 511
Tel.: 476 104 912

E-mail: comenia.consult@email.cz
Web: www.comenia-consult.cz